SERVIS

Společnost APPLEDENTAL CZ nabízí svým zákazníkům odbornou servisní podporu. Jakákoli závada je řešena ve velmi krátkém čase a opravu má na starosti technik, který je specialistou v daném oboru s letitými zkušenostmi.

Vedoucí servisu:

Jan Knotek +420 777 749 301

 

 

Přihlášení